Pastatų energinio naudingumo sertifikavimas turi būti atliktas

        Pastatų energinio naudingumo sertifikavimas turi būti atliktas:
  1. Baigtam statyti pastatui prieš surašant statybos užbaigimo aktą arba prieš teikiant deklaraciją apie statybos užbaigimą, išskyrus kultūros paveldo statinius, maldos namus ir kitokios religinės veiklos pastatus, laikinus, skirtus naudoti ne ilgiau kaip 2 metus, pastatus, nedaug energijos sunaudojančius gamybos ir pramonės, sandėliavimo paskirties bei žemės ūkiui tvarkyti skirtus negyvenamuosius pastatus, pastatus, kurių naudingasis plotas ne didesnis kaip 50 kv. m, poilsio paskirties, sodų paskirties pastatus, nešildomus pastatus. Sertifikatas kartu su kitais privalomais dokumentais pateikiamas statybos užbaigimo komisijai, jei teikiamas statybos užbaigimo aktas, arba pateikiant deklaraciją apie statybos užbaigimą (statybos techninis reglamentas STR 1.11.01:2010 ,,Statybos užbaigimas“);
  2. Jei pastatas parduodamas ir jo sertifikato galiojimo laikas pasibaigė arba pastatas nebuvo sertifikuotas, sertifikavimas turi būti atliktas prieš įforminant pastato pardavimą. Šis reikalavimas galioja  nuo 2009 m. sausio 1 d. (2005 m. lapkričio 17 d. Statybos Įstatymo 2 straipsnio bei priedo papildymo ir Įstatymo papildymo 43(1) straipsniu Įstatymas Nr. X-404);
  3. Jei pastatas išnuomojamas ir jo sertifikato galiojimo laikas pasibaigė arba pastatas nebuvo sertifikuotas, sertifikavimas turi būti atliktas prieš įforminant pastato nuomą (2005 m. lapkričio 17 d. Statybos Įstatymo 2 straipsnio bei priedo papildymo ir Įstatymo papildymo 43(1) straipsniu Įstatymas Nr. X-404).

       Nustatyti pastato energinio naudingumo klasę galima ir nebaigtam arba dar tik suprojektuotam pastatui (šiais atvejais sertifikatas neišduodamas). Tokiu atveju atlikus energijos sąnaudų skaičiavimus būsimame pastate, statytojas (užsakovas) gauna išsamų priemonių pastato energiniam naudingumui gerinti įvertinimą, kurias dar būtų galima įdiegti ir sutaupyti energijos. Atlikus sertifikavimą jau baigto statyti pastato, praktiškai įdiegti priemonių energijos sutaupymui nebeįmanoma. 

Atnaujinta: 2019-04-18