Paslaugos

       Teikiamos šios paslaugos:
  • Pastatų energinio naudingumo sertifikavimas;
  • Pastatų techninio - energinio pasų parengimas (privalomas visiems  šildomiems gyvenamiesiems ir negyvenamiesiems pastatams, kurių naudingasis plotas  didesnis kaip 1000 m²);
  • Pastatų techninių pasų parengimas;
  • Konsultacijos energijos taupymo klausimais.

       Paslaugos teikiama fiziniams ir juridiniams asmenims pasirašiusiems darbų atlikimo sutartį.
       Prašymo formą atlikti pastato energinio naudingumo sertifikavimą  galite užpildyti čia.
       Užpildytas prašymo formas prašome siųsti elektroniniu paštu:
        info@pastatu-sertifikavimas.lt

Atnaujinta: 2019-04-18