Nuorodos

       Teisės aktų sąrašas:
  • Europos parlamento ir tarybos direktyva 2010/31/ES;
  • Lietuvos Respublikos statybos įstatymas;
  • Statybos techninis reglamentas STR 1.02.09:2011 "Teisės atlikti pastatų energinio naudingumo sertifikavimą įgijimo tvarkos aprašas";
  • Statybos techninis reglamentas STR 2.01.02:2016 "Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas";
  • Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 "Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“;

       Institucijos:

Atnaujinta: 2023-06-05