Nuorodos

       Teisės aktų sąrašas:
  • Europos parlamento ir tarybos direktyva 2010/31/ES;
  • Lietuvos Respublikos statybos įstatymas;
  • Statybos techninis reglamentas STR 1.02.09:2011 "Teisės atlikti pastatų energinio naudingumo sertifikavimą įgijimo tvarkos aprašas";
  • Statybos techninis reglamentas STR 2.01.09:2005 "Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas"; pakeitimas įsigalioja 2012 m. vasario 1 d.
  • Statybos techninis reglamentas STR 1.11.01:2010 "Statybos užbaigimas";
  • Statybos techninis reglamentas STR 1.12.07:2004 "Statinių techninės priežiūros taisyklės, kvalifikaciniai reikalavimai statinių techniniams prižiūrėtojams, statinių techninės priežiūros dokumentų formos bei jų pildymo ir saugojimo tvarkos aprašas".

       Institucijos:

Atnaujinta: 2019-04-18