Pastato energinio naudingumo sertifikavimo tvarka

       Pastato energinio naudingumo sertifikavimo tvarka:
 1. Užsakovas pateikia prašymą sertifikuoti pastatą. Prašymo formą galite užpildyti čia.
 2. Sutarties pasirašymas.
 3. Pateiktų dokumentų patikrinimas (pastato projektas, kadastrinių matavimų byla ir pan.)
 4. Pastato apžiūra.
 5. Duomenų apie pastato būklę surinkimas ir pateikimas suderinimui su Užsakovu.
 6. Energinio naudingumo skaičiavimas.
 7. Sertifikato registravimas Statybos produkcijos ir sertifikavimo centre (www.spsc.lt)
 8. Sertifikato pateikimas Užsakovui:
 •   Pastato energinio naudingumo sertifikatas;
 •   Pastato energijos sąnaudų skaičiavimo rezultatai;
 •   Priemonių pastato energiniam naudingumui gerinti įvertinimas.

       Pastato energinio naudingumo sertifikato pavyzdys.

       Pastato energetinio naudingumo sertifikatas galioja ne ilgiau kaip 10 metų nuo išdavimo datos.

Atnaujinta: 2019-04-18