Pastatų energinio naudingumo sertifikavimas privalomas

       Nuo 2006 metų sausio 4 dienos įsigaliojus Lietuvos Respublikos Statybos Įstatymo papildymo 43(1) straipsniu Įstatymui (2005 m. lapkričio 17 d. Nr. X-404) pastatų energinio naudingumo sertifikavimas privalomas:

- Nuo 2007 metų sausio 1 d.
  1. Naujai statomiems pastatams (energinio naudingumo klasė turi būti ne žemesnė kaip C) ;
  2. Rekonstruojamiems ar kapitališkai remontuojamiems pastatams, kurių bendras naudingasis vidaus patalpų plotas didesnis kaip 1000 kvadratinių metrų ir kurių rekonstravimo ar kapitalinio remonto metu atliekamų darbų, susijusių su pastato energinio efektyvumo pagerinimu, kaina sudaro daugiau kaip 25 procentus pastato vertės, neįskaitant žemės sklypo, ant kurio stovi pastatas, vertės. Šio punkto reikalavimai taikomi tiek, kiek tai techniškai, funkciniu požiūriu ir ekonomiškai įmanoma (energinio naudingumo klasė turi būti ne žemesnė kaip D).

- Nuo 2009 metų sausio 1 d.
  1. Didesniems kaip 1000 kvadratinių metrų naudingojo vidaus patalpų ploto viešbučių, administracinės, prekybos, paslaugų, maitinimo, transporto, kultūros, mokslo, gydymo ir poilsio paskirties pastatams. Šiuose pastatuose gerai matomoje vietoje turi būti iškabintas žmonėms gerai įžiūrimas ne senesnis kaip 10 metų pastato energinio naudingumo sertifikatas (reikalavimai energinio naudingumo klasei nekeliami);
  2. Parduodant ar išnuomojant pastatus. Pastato statytojas (užsakovas) ar savininkas pirkėjui ar nuomininkui šių pageidavimu pateikia pastato energinio naudingumo sertifikatą, kurio galiojimo laikas turi būti ne ilgesnis kaip 10 metų. Šio punkto nuostatos taikomos ir parduodant ar išnuomojant pastato dalis (butus, kitos paskirties atskiro naudojimo patalpas); šiuo atveju pastato dalies energinio naudingumo sertifikatas gali būti išduotas vadovaujantis viso pastato su bendra šildymo sistema sertifikatu arba tokio paties buto tame pačiame daugiabučiame pastate sertifikatu (reikalavimai energinio naudingumo klasei nekeliami).
Atnaujinta: 2019-04-18