Pastatų energinio naudingumo sertifikavimas


       Šiandien tikriausiai nieko nebenustebinsime teikdami, kad efektyvus energijos resursų naudojimas bei aplinkos taršos mažinimas yra pirmaeilis šios dienos uždavinys. Kaip viena iš priemonių šiems tikslams pasiekti yra pastatų energinio naudingumo sertifikavimas.

Kas tai yra pastatų energinio naudingumo sertifikavimas ?

Pastato energinio naudingumo sertifikavimas – tai teisės aktų reglamentuotas procesas, kurio metu:

  • nustatomas pastato energijos sunaudojimas;
  • įvertinamas pastato energinis naudingumas priskiriant pastatą energinio naudingumo klasei (pagal energijos sąnaudas pastatai klasifikuojami į 9 klases: A++, A+, A, B, C, D, E, F, G. A++ klasė yra laikoma aukščiausia ir ji nurodo energijos beveik nevartojantį pastatą, G klasė – energiškai neefektyvų pastatą);
  • išduodamas pastato energinio naudingumo sertifikatas (kartu pateikiant energijos sąnaudų skaičiavimo rezultatus ir priemonių pastato energiniam naudingumui gerinti įvertinimą).  Plačiau .

Dažniausiai užduodami klausimai:        

        Kokius pastatus privaloma sertifikuoti? Atsakymą rasite čia .
       
       Kokių pastatų nereikia sertifikuoti? Atsakymą rasite čia .

        Kada privaloma atlikti energinį pastatų sertifikavimą? Atsakymą rasite čia .
Atnaujinta: 2019-04-18